List/Grid NSS Subscribe RSS feed of category NSS

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪಿಡಿಐಟಿ ನೆರವು ಸಾಂತ್ವನಕ್ಕಿಂತ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ

  ಪಿಡಿಐಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಲೀಡ್ ಘಟಕಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ...

ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ -ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಯ್ಯ ಕಿವಿಮಾತು

ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಕ್ತದಾನದಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ...
© 2023 PROUD TIMES : ಪ್ರೌಢ ವಿಜಯ. All rights reserved.