List/Grid Monthly Archives: March 2019

ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ -ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಯ್ಯ ಕಿವಿಮಾತು

ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಕ್ತದಾನದಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ...

ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ – ಮಾತಾ ಪ್ರಬೋಧಾಮಯೀ

ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ ಬಲ್ಲಳು ಅಂತಹ  ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ...

ವಿಟಿಯು ಮೂರನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಪಿಡಿಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜಿಎಂ ಸೌಮ್ಯಪ್ರಿಯ

 ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಮ್ಯಪ್ರಿಯ ...
© 2023 PROUD TIMES : ಪ್ರೌಢ ವಿಜಯ. All rights reserved.