List/Grid Daily Archives: 3:34 pm

“ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್; ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ” -ವಿನಾಯಕ್ ಆರ್.ಡಿ.

30.12.2022:ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಿಡಿಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆರ್ಟಿಫಿಸಿಯಲ್ ...
© 2023 PROUD TIMES : ಪ್ರೌಢ ವಿಜಯ. All rights reserved.