List/Grid Daily Archives: 5:27 am

Multifaceted skills development is key to secure employment-Dr Vishnukant S Chatapalli

INAUGURATION OF  M B A 2019 BATCH & INDUCTION PROGRAMME SHUBHAKANKSHA   25th  Sept 2019: Multifaceted skill education is necessary to redeem the gap between the need of ...

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪಿಡಿಐಟಿ ನೆರವು ಸಾಂತ್ವನಕ್ಕಿಂತ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ

  ಪಿಡಿಐಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಲೀಡ್ ಘಟಕಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ...

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಕು. ಅಶ್ವಿಜಾ ಬಿ.ವಿ., ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಕರೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗೀಳಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು  ಜಾಳುಜಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ...
© 2023 PROUD TIMES : ಪ್ರೌಢ ವಿಜಯ. All rights reserved.