List/Grid Daily Archives: 6:24 am

ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿ -ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಯ್ಯ ಕಿವಿಮಾತು

ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಕ್ತದಾನದಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ...
© 2023 PROUD TIMES : ಪ್ರೌಢ ವಿಜಯ. All rights reserved.